domingo, maio 17, 2009

Pai Nosso em japones!Ten ni imasu watashitachi no chichi yo
O-na ga agameraremasu yoo ni
O-kuni ga kimasu yoo ni
Mikokoro ga ten de okonawareru yoo ni
Chi de mo okonawaremasu yoo ni
Watashitachi no higoto no kate o
kyoo mo o-atae kudasai
Watashitachi no oime o o-yurushi kudasai
Watashitachi mo watashitachi ni
oime no aru hitotachi o yurushimashita
Watashitachi o kokoromi ni awasenaide,
aku kara o-sukui kudasai
Kuni to chikara to sakae wa tokoshie ni
anata no mono da kara desu
Amen.

Kesshin - Iesu wo kokuhakusuru Decisão -Confessar a JesusEu creio em Jesus. Watashi wa Iesu sama wo shinjiteimasu 私はイエス様を信じています Antes eu não cria. Maewa shinjite imasen deshita. まえは 信じていませんでした.
Depois que cri em Jesus,a minha vida mudou e eu fui transformada. Iesu sama wo shinjita ato,watashi a kaeraremashita. イエス様をしんじたあと、私は変えられました
Jesus mudou a minha vida Iesu sama wa watashi no jinsei wo kaete kuremashita イエス様 私の 人生を変えてくれました
Antes eu era triste Izen watashi wa kanashikatta desu 以前私は悲しいかったです
E havia um vazio no meu coração Soshite watashi no kokoro wa munashikata desu そして私の心はむなしかったです
Eu tentei preencher com tudo,mas nada me trazia a verdadeira felicidade Shikashi watashi ni hontou no yorokobi wo wo kureta mono wa hitotsu mo arimasendeshita しかし私に本当の喜びをくれたものは一つもあらませんでした
Nem o dinheiro,nem a bebida,nem as diversões Okane,inshyu,asobi お金、飲酒、遊び
Então um dia eu conheci Jesus Soshite arua hi watashi wa Iesu sama to deaimashita そしてある日わたしはイエスさまとであいました
E tive este vazio preenchido pelo Seu amor Soshite kare no ai ni yotte kokoro no munashisaga nakunarimashita そして かれのあいによって心のむなしさがなくなりました.Amem

quarta-feira, maio 06, 2009

Marcha pra Jesus no Japão!


Foi de grande vitória para o povo de Deus declarar que Jesus é o Senhor do Japão em marcha profetica!!!